รับออกแบบให้คำปรึกษาและรับสั่งทำงานเครื่องทองโบราณ เครื่องทองน้อย เครื่องทองลงยาราชาวดี เครื่องประกอบพิธีมงคล เครื่องทรงพระ เครื่องถมเงิน-ถมทอง เครื่องประดับโบราณเครื่องประกอบพิธีไหว้ครู ที่สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โกศสำหรับบรรจุอัฐิ ฉัตรทุกชนิดทุกขนาด ฉัตรยอดเจดีย์ ฉัตรพระประธาน ฉัตรพระบูชา ฉัตรผ้า สัปทน สลักดุนลวดลายประดับหอยสังข์ สร้อยสังวาลย์ ตราประจำสถาบันการศึกษา พานพระเกี้ยว โมเดลจำลองสถาปัตยกรรมและโบราณสถาน ชุดกาน้ำชา ถ้วยรางวัล งานสลักดุนตกแต่งห้องพระ โรงแรม รีสอร์ท บานประตูสลักดุน พนังห้องสลักดุน โคมไฟ บุษบก เครื่องสูง บังแทรก บังสูร พานพุ่ม ต้นไม้เงิน-ทอง กระเป๋าราตรี ของที่ระลึก และลักษณะงานโบราณแบบศิลปะไทยช่างสิบหมู่

*ผลงานทุกชิ้นเป็น งานฝีมือ Handmade

(ผลงานทุกชิ้นสามารถปรับราคาได้ตามงบประมาณของผู้มีอุปการคุณ)
สร้างสรรค์ผลงานโดยอาจารย์ระดับครูช่างผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เฉพาะด้าน
ท่านผู้มีอุปการคุณสามารถสอบถามและขอคำปรึกษาได้โดยตรงโดยไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ
กรุณาติดต่อที่ 081-4903737 , 081-4552749

Copyright © 2014-2018 guruchangthai11moo.com All Rights Reserved.